שחרר את עמי

לך תזדיין
האתר הרשמי של הכוונה הסמלית


וואו, מה זה?

כאן נמצאת הנציגות הרשמית של "לך תזדיין" באינטרנט. לכאן לא מגיעים לבד. שולחים לכאן.

נו, ומה זה אומר?

אם הגעת לאתר זה - חד- משמעי - אמרו לך "לך תזדיין". גס, ויחד עם זה - עם סגנון - שלחו לך קישור לאתר שלנו

איך, איך זה קרה דווקא לי?

הינה הסיבות השכיחות ביותר

  • השקפותך פוליטיות, מוזיקליות או אחרות, טעמך נאישיים חדרו באופן פלשני לעולמו הפנימי של בן אדם אחר ונשמעו כביקורת לא הוגנת כלפי דברים בעלי משמעות מיוחדת עבורו
  • זהו רמז דק שלא יחזירו לך חוב, לא ישלמו בגין העבודה או שלא יקיימו איתך יחסי מין מרצון
  • סתם, אתנ לא מהווה עניין ולא רוצים לדבר איתך. גם זה קורה, אפילו במשפחות הכי טובות

אומנם קיימת סבירות לא גבוהה שהגעת לכאן במקרה, למשל אחרי חיפוש במנוע חיפוש כלשהו..... תחשוב טוב, מה לא בסדר איך ומה צריך לשנות - אם אפילו מנוע חיפוש שלך אותך להזדיין....

אז מה אני אמור לעשות עכשיו?

המלצתנו

  • תחשוב טוב על היחסים שלך עם זה ששלח אתך לכאן
  • תיעלב

איך אמשיך בחיי?


Misha